Стани партньор на Ръчна изработка -
Поставете наш банер на сайта си (виж по-долу), и попълнете формата или ни пишете на страницата контакти:

Наш банер:
Ръчна изработка - с ръце и сърце
Адрес на банера: https://www.ruchnaizrabotka.com/images/banners/185x185.png
Линк: https://www.ruchnaizrabotka.com
Текст: Ръчна изработка - с ръце и сърце
или директно поставете този код:
<a target="_blank" title="Ръчна изработка" href="http://www.ruchnaizrabotka.com"><img src="http://www.ruchnaizrabotka.com/images/banners/185x185.png" alt="Ръчна изработка" /></a>