»

Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

От месец декември 2016-та година въведохме символична годишна такса за ползване на сайта, за да продължим да го поддържаме на първа позиция в Гугъл и регистрираните автори да поддържат актуални профили и обяви. Таксата е по 3 лв. на месец или 24 лв. за година платени накуп с ДДС и ако желаете да поддържате профила си при нас, моля да внесете таксата до седмица след регистрацията. При желание да ползвате по-дълъг тестов период се свържете с нас, като ни пишете на contacts@ruchnaizrabotka.com, за да уточним периода. За автори регистрирани с тематични обяви, като мартеници, коледни украси, артикули за св. Валентин, Хелоуин и Великден, не могат да ползват тестов период по-дълъг от седмица.  Ако се нуждаете от фактура ни изпратете данните на служебни ни имейл. 

Може да внесете таксата по Еконт за офис в София, Хиподрума, ул. Софийски герой 4 в магазин Била.

На основание пишете "Годишна такса" и имейлът, с който сте регистрирани.

Благодарим Ви,  за доверието и подкрепата от Ваша страна!

Добре дошли в „Ръчна изработка” – сайт за публикуване на обяви за покупко-продажба на ръчно-изработени стоки и елементи за тяхната изработка. Използването на услугите, предлагани в сайта на „Ръчна изработка”, означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях. По този начин, Общите условията съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас и Ръчна изработка.

ВАЖНО!!!

Нещо, с което всеки автор, който ползва платформата за обяви, трябва да е запознат със следното: ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА, с което всеки да е наясно, че авторските права са защитени и възникват в момента на създаване /публикуване на произведението и не е необходима каквато и да било регистрация. Съответно собственик е първият публикувал произведението в публичното пространство (не само в този сайт). 

"Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи;

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) (1) Който наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване."

Всеки, който публикува авторски модел, собственост на първоизточника е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Използване, възпроизвеждане, разпространение, промяна и публичен показ без уведомление и изричното съгласие от страна на първоизточника е забранено и се преследва по предвидения от закона ред!!!

Домейнът Ruchnaizrabotka.com е собственост на физическо лице. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само, мета таговете и други техники за индексиране, търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от собственика е забранено и се наказва според закона.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Значение на термините, използвани в Споразумението с Потребителя:

СОБСТВЕНИЦИ – Валентина Алипиева – Иванова и Стоил Добрев.

РЪЧНА ИЗРАБОТКА - платформа за публикуване на онлайн оферти под формата на обяви за покупко-продажба на стоки и извършване на услуги на български език с домейн ruchnaizrabotka.com.

АРТИКУЛИ - стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на покупко-продажба съгласно Споразумението с Потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението с Потребителя, и регистрирано правилно в резултат, на което му е създаден Акаунт в Ръчна изработка и Собственикът на сайта му предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение.

АКАУНТ - Уникално потребителско име и парола за вход, представляващо сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в Ръчна изработка, организиран от Собственика на сайта.

ПРОДАВАЧ - Потребител, който предлага Артикули за продажба в Ръчна изработка.

КУПУВАЧ - Потребител, който закупува Артикули в Ръчна изработка.

РЕГИСТРАЦИЯ - процедурата по създаване на нов Акаунт.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ - настоящото Споразумение с Потребителя на www.ruchnaizrabotka.com.

Член 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Договорът се сключва между Потребителя и Собственика на сайта за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят се регистрира в платформата или от деня, когато започне да използва услугите, предоставени от платформата "Ръчна изработка" за първи път, в зависимост от това кое от тези действия се направи първо.


Член 2. УСЛУГИ

В рамките на платформата "Ръчна изработка" Потребителите могат да използват следните услуги:

2.1. да разглеждат съдържанието на обявите;

2.2. да публикуват оферти под формата на обяви за предлагани от тях стоки и услуги;

2.3. да редактират вече публикувани обяви;

2.4. да обявят процентно намаление, като поставят отметка в нужното поле в редакция на обявата;
2.5. да се свързват с други потребители на платформата под формата на лични съобщения;

2.6. да осъществяват покупки и продажби на артикули;

2.7. да правят коментари и оценки за активните обяви и Продавачи в Ръчна изработка.

Член 3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА РЪЧНА ИЗРАБОТКА

3.1. Платформата Ръчна изработка може да бъде използвана от лица над 18 годишна възраст, които са съгласни с правилата за ползване (по-нататък наричани: "Потребители").

3.2. Използването на всички услуги, описани в предмета на договора изискват регистрация в платформата Ръчна изработка.

3.3. Потребителите могат да публикуват неограничен брой обяви за покупко-продажба на артикули и извършване на услуги, чиито характеристики отговарят на изискванията за обявите и на категориите в платформата "Ръчна изработка".

3.4. Потребител не може да притежава повече от един Акаунт в Ръчна изработка.

3.5. Когато Потребителят използва платформата Ръчна изработка, трябва да се въздържа от действия, които нарушават закона, добрите нрави или могат да засегнат адресата на изпратено от Потребителя съобщение.

Член 4. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в платформата
Ръчна изработка формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола. Може да се регистрира и с пряк достъп, ако има facebook профил или профил в twitter, като автоматично се взимат данните от тези профили.

4.2. След като попълни и потвърди данните във формуляра за регистрация, то той вече се счита за регистриран.

4.3. Като се регистрира в платформата "Ръчна изработка", Потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.

4.4. При регистрацията на Потребителя ще бъде даден потребителски номер, с който той ще бъде известен в платформата "Ръчна изработка". Потребителят може да го промени, при условие, че избраното от него ново потребителско име не се използва от друг потребител в платформата.

Член 5. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА ПОД ФОРМАТА НА ОБЯВА

5.1. За да публикува обява, Потребителят първо трябва да разбира, приема, и спазва следните условия:

a) Потребителят да притежава продукта, предназначен за продажба или да може да го изработи в някакъв определен разумен срок.

b) Продуктът да е ръчно изработен, авторски.

5.2. За да се предложи Артикул за продажба в Ръчна изработка, Продавачът трябва да направи описание за Артикула.

a) да посочи наименованието /заглавието/ на Обявата и описание за артикула /Услугата;

b) да избере най-подходящата категория за Артикула /Услугата;

c) да посочи цена;

d) да определи местоположението на предлагания Артикул /Услуга.

Във формуляра за обявата, Продавачът е желателно да добави снимки, които да илюстрират предлагания Артикул / Услуга, които да не надхвърлят 2 мегабайта.

Продавачът преценява какви контакти желае да публикува в обявата си. Ако не посочи никакви, Потребителите ще имат възможност да се свързват с него посредством лични съобщения.

Продавачът може да избере допълнителни платени Промо опции за по-добро представяне и рекламиране на Обявата в Ръчна изработка.

5.3. Потребителят следва предварително да се е запознал с Правилата за обявите, описани в т. 6 и Забранените артикули и услуги в т. 7 и да ги спазва при публикуването на оферта под формата на обява в Ръчна изработка.

5.4. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в Обявата, и по-специално за всякакви грешки или неточности в описанието на Обявата и Артикула.

5.5. При публикуването на Оферта за продажба на една или няколко стоки под формата на обява, Потребителят посочва информация за цената на предлагания Артикул / Услуга. Тя може да бъде:

a) с фиксирана цена – Потребителят посочва точната цена.

б) цена с отстъпка.

5.6. Обявите за артикулите, които се продават могат да бъдат:

a) обяви за продажба на артикули, които биха могли да бъдат продадени/ закупени през платформата на Ръчна изработка. Това са ръчно-изработени артикули с фиксирана цена или цена по договаряне.

5.7. Собственикът на сайта си запазва правото да определя какви артикули да могат да се купуват и продават през платформата Ръчна изработка.

5.8. След като Потребителят попълни формуляра за публикуване на обявата, Офертата му се публикува в Ръчна изработка или изчаква да бъде прегледана и одобрена от Модератор/Администратор преди да стане активна.

5.9. Администраторите и Модераторите имат право по собствена преценка да премахват, редактират, преместват обяви в други, по-подходящи категории, когато те са в разрез с Правилата за обявите в т. 6 или са за Забранени артикули и услуги, посочени в т.7, както и съобщения, коментари, оценки и снимки, когато те са в разрез с условията на настоящото Споразумение.

Член 6. ПРАВИЛА ЗА ОБЯВИТЕ

6.1. Обявите трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. В противен случай те ще бъдат премахвани от Модераторите / Администраторите. Ако вече има описание на български език, то може да се сложи и на английски, предвид това, че сайтът се посещава от цял свят. Моля, НЕ ПИШЕТЕ НА ЛАТИНИЦА!

6.2. Обявите в сайта трябва да описват подробно предлагания продукт или услуга, така че потребителите да могат да си създадат представа за него / нея, без да е необходимо да черпят допълнителна информация. Забранява се публикуване на обяви без описание или с недостатъчно описание. Подобни обяви ще бъдат премахвани от Модераторите/Администраторите без предупреждение.

6.3. Описанието на Артикулите трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда Потребителя, особено що се отнася до неговото качество, произход, марка или автор.

6.4. Описанието на Артикула трябва да отговаря на действащото законодателство, и
по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.

6.5. Обявите следва да бъдат публикувани в най-подходящия тематичен раздел /категория/ за предлагания продукт / услуга. Обяви, неотговарящи на тематиката и описанието на раздела, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на Модераторите/Администраторите. Ако няма подходяща категория, Потребителят може да се свърже с Администратор на Ръчна изработка и да поиска създаването на такава.

6.6. Забранява се публикуване на уеб адреси и линкове в описанието на обявите с рекламна цел. Може да ги добавите във Вашата визитка (представяне) в профила Ви или в полето определено за тази цел още при въвеждане на обявата.

6.7. Забранява се публикуването на една и съща обява повече от веднъж.
Дублираните обяви се премахват от сайта. Под дублирана обява се разбира и обява за един и същ продукт или услуга, но описана по различен начин /като се използва различно описание, заглавие или снимки за един и същ продукт /услуга/.

6.8. Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност /импулсни номера/, без това да е пояснено изрично в описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване. В противен случай те ще бъдат премахвани от Модераторите / Администраторите без предупреждение.

6.9. Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата. Частните Потребители трябва да използват в обявите си лично направени снимки на предлагания продукт. Не е позволено да се използват снимки, свалени от интернет сайтове.

Член 7. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

7.1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане за продажба може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на продажба под формата на обява в Ръчна изработка.

7.2. Фалшиви Артикули, т.е. Артикули или услуги, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите, както за техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други съществени характеристики на Артикулите и услугите.

Член 8. КУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ В РЪЧНА ИЗРАБОТКА

8.1. За да заяви желанието си за закупуване на артикул в ruchnaizrabotka.com, Купувачът трябва да има достъп до артикула, обявен за продажба в Ruchnaizrabotka.com.

8.2. Купувачът уведомява по подходящ начин Продавача за желанието си да закупи предложения продукт и ако той приеме, се счита, че има сключен договор за продажба.

8.3. Ако действителността на договора за покупко-продажба на Артикули зависи от изпълнението на определени изисквания, предвидени в закона, договорът трябва
да бъде сключен в писмена форма или в някаква друга изискуема форма.

8.4. Транспортът, доставката и начините на плащане зависят и се уговарят от страните, доколкото и двете страни са удовлетворени и условията са спазени.

8.5. След успешно приключване на сделката между страните, купувачът може и е желателно да остави коментар, относно удовлетвореността от сделката с насрещната страна. Коментарът, който може да се остави може да бъде:

a) Положителен

b) Отрицателен

8.6. След продажба на даден артикул в Ръчна изработка, независимо дали купувачът е оставил коментар, относно удовлетвореността от сделката или не, продавачът е длъжен да спре обявата за артикула да се показва в сайта, в случай че не би могъл да изработи продадения артикул отново. Той може да използва и предоставената функция в редактиране на обявите, чрез която да постави отметка, че продуктът е изчерпан и автоматично върху снимката на обявата ще се появи бадж с надпис "изчерпан".


Член 9. ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В РЪЧНА ИЗРАБОТКА

9.1. След като двете страни, Продавач и Купувач, изразят писмено желание за извършване на продажбата, като Продавачът е обявил цена за артикула и Купувачът я приеме, счита се, че между двамата се сключва договор и те са задължени от своя страна да извършат доставката.

9.2. Платформата Ръчна изработка дава възможност на Потребителите да публикуват Оферти под формата на обяви и да сключват договори за покупко-продажба на Артикули, съгласно предвидените тук срокове и условия, като за тази цел предоставя съответните системни инструменти на Потребителите.

9.3. Собственикът на ruchnaizrabotka.com не е страна по сделките, извършвани между Потребителите и не гарантира, че Потребителите, предлагащи Артикули и Купувачите са дееспособни лица, които могат да сключват и изпълняват договори свързани с продажбата на стоки.

9.4. Собственикът на ruchnaizrabotka.com не е посредник и не носи отговорност за сключването или изпълнението на договорите и сделките между Потребителите.

Член 10. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

При използване на платформата "Ръчна изработка", се забранява:

10.1. Използването по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.
Забранено е най-вече поместването на съдържание или снимки, които нарушават законовите и морални норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица.

10.2. Забранено е също изпращането на еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове) и подобни спамърски лични съобщения. Молим всички получатели на подобен тип лични съобщения да информират администраторите на Ръчна изработка, за да бъдат предприети необходимите мерки.

10.3. Нарушаването поверителността на други потребители на платформата "Ръчна изработка", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

10.4. Предприемането на действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители;

10.5. Предприемането на действия в ущърб на ruchnaizrabotka.com или други лица, включително нарушаване на права на собственост и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, потребителски и промишлени модели.


Член 11. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В РЪЧНА ИЗРАБОТКА

11.1. Регистрацията и ползването на платформата "Ръчна изработка" е безплатно за посетителите, а за авторите от 01.12.2016 г. има въведена символична годишна такса от 25 лв.

11.2. На потребителите на платформата "Ръчна изработка" се осигурява възможност за възползване от допълнителни платени услуги за по-добро представяне и рекламиране на Обявите им в Ръчна изработка, наречени „Промо опции”.

11.3. Цената на платените услуги e описана за всеки смс според периода, за който искате да промотирате Ваш Артикул.

11.4. Потребителят може да заяви желание за ползване и да заплати Промо опция/-и или за обява/, чрез изпращане на смс за използване на Промо опция за конкретна обява.

11.5. Ползването на услугата „Промо опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от Ръчна изработка, че Промо опцията за обявата е активирана.

11.6. Продължителността на използавнето на всеки вид промо опция е посочена за всеки вид смс.

11.7. Когато Потребителят заяви и плати Промо опция по обява и ruchnaizrabotka.com потвърди активирането на промо опцията по обявата, е налице сключен договор между ruchnaizrabotka.com и Потребителя за конкретната услуга.

11.8. Потребителят не може да се откаже от услуга и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тя вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява.

11.9. Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на обява, която е в нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването на Промо опция по тази обява. Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана Промо опция по обява, която в последствие бъде премахната от Администраторите / Модераторите на платформата Ръчна изработка поради факта, че е в нарушение на условията на Споразумението.

11.10. Потребителят поема за своя сметка риска от поведение при ползването на платформата Ръчна изработка в нарушение с условията на настоящото Споразумение. Потребителят не може да иска да му бъде възстановена предплатената сума, за активирани Промо опции по обяви, когато акаунтът му бъде блокиран и обявите му бъдат изтрити поради негово поведение в нарушение на условията на Споразумението.


Член 12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА РЪЧНА ИЗРАБОТКА.

12.1. да действат честно и почтено спрямо другите потребители на платформата и най-вече да предоставят точна и не подвеждаща информация, да се съобразяват с посочените разпоредби, както и да спазват всички условия и задължения;

12.2. да не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пазят паролата на Акаунта си в тайна.

12.3. Собственикът на сайта притежава авторските права върху графичните елементи на Ръчна изработка, включително и логото "Ръчна изработка", както и върху оформление и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната собственост. На потребителите се забранява да се възползват от графични елементи, тяхното разположение и състав, както и от символи, представляващи предмет на правата, които собственикът на ruchnaizrabotka.com притежава, с изключение на случаите, ясно посочени тук, или с предварителното съгласие на собственика на сайта.


Член 13. СТРАНИЦА ЗА ЛИЧЕН ПРОФИЛ И СНИМКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13.1. Всеки регистриран Потребител на платформата Ръчна изработка може да публикува обща информация за себе си, която е достъпна и видима от всички Потребители. Той може да попълни тази информация като влезе в „Ппрофил”, и попълни необходимите полета.

13.2. Модераторите / Администраторите на Ръчна изработка могат да премахнат или редактират информацията от страница "Профил" на Потребителя, ако съдържанието й вреди на положителния имидж на платформата или по някакъв друг начин е в ущърб на Ръчна изработка.

13.3. Всеки регистриран Потребител на платформата Ръчна изработка може да публикува своя снимка или изображение, което да го идентифицира, която е достъпна и видима от всички Потребители. Това изображение /снимка/ е известно под името Аватар. Потребителят може да добави изображението като влезне в своя профил (от човечето горе в дясно) и отиде на опцията, която дава тази възможност, а тя е "Аватар:".

13.4. Снимките на Потребителите може да съдържат изображения и слогани, с които могат да се рекламират.

13.5. Модераторите / Администраторите на Ръчна изработка могат да премахнат Снимката на потребителя, ако съдържанието му нарушава Споразумението с Потребителя или действащите закони, вреди на положителния имидж на платформата или по някакъв друг начин е в ущърб на Ръчна изработка.

Член 14 СИСТЕМА ЗА КОМЕНТАРИ, МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ

14.1. В Ръчна изработка съществува достъпна за Потребителите система за оставяне на коментари за осъществени покупко – продажби, както и мнения и оценки за обявите за продукти.

14.2. Купувачът – закупил Артикул може да остави коментар за удовлетвореността си от сделката, което не е задължително, но е желателно, тъй като така се оформя рейтинга на Продавачите може да се ползва като ориентир по отношение на доверието към тях от останалите потребители на платформата.

14.3. Коментарите, оставени от потребителите, могат да бъдат позитивни или негативни. Коментарът винаги е предназначен за конкретен Потребител и за конкретна сделка по обява. Потребителят е отговорен за коментарите, които оставя.

14.4. Всеки регистриран в Ръчна изработка Потребител може да напише мнението си за даден артикул или обява, включително и за автора на обявата.

14.5. Коментарите, които поставят потребителите за сделките, както и мненията им за предлаганите Артикули / Услуги в обявите или за самите обяви следва да бъдат структурирани от техните автори по четлив начин, да са написани на български език, на кирилица и не могат да съдържат:

a) вулгаризми, нецензурно или порнографско съдържание или да призовават към разпространяване на омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между народите

b) адреси на интернет страници,

c) текстове с рекламно съдържание.

14.6. Администраторът на Ръчна изработка премахва, или променя коментар в случай на разпореждане от съдебно решение, както и в случай, че коментарът или мнението грубо нарушават изискванията към тяхното формулиране, описани в т. 14.5.

14.7. На потребителите е забранено да предприемат действия, които целят повишаването на доверието в тях, като сключване на фиктивни сделки, поставяне на положителни коментари за тях от приятели или други свои профили и др. не естествени методи.

Член 15. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ.

Продукти, които не отговарят на описанието в обявата, могат да бъдат върнати единствено на Продавача, като е необходимо да се опише причината и проблема. Транспортните разходи са за сметка на Купувача, освен ако друго не е изрично упоменато в офертата. Ръчна изработка не поема куриерските разходи по връщане на продукта, независимо от ситуацията, а всички запитвания в тази връзка ще бъдат препращани към Продавача /автора/ на продукта.
Рекламации относно качеството на артикула/услугата се адресират към Продaвача.

Член 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

16.1. Собственикът на ruchnaizrabotka.com си запазва правото да прекрати предлагането на услуги по използване на платформата Ръчна изработка на Потребител, като блокира достъпа му до неговия Акаунт в платформата, в случай че:

a) действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението

b) действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на Ръчна изработка

c) публикувано от Потребителя съдържание или снимки имат негативно влияние върху функционирането или репутацията на платформата "Ръчна изработка".

16.2. Ръчна изработка си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на Общите условия на настоящото Споразумение. Ръчна изработка може да премахне такова съдържание и да блокира Акаунта на потребител, който публикува подобно съдържание.

16.3. Акаунтът на Потребител може да бъде временно или постоянно блокиран по преценка на Администратор / Модератор. При наличие от един Потребител на повече от един профил, Администратор ще блокира допълнителните акаунти като остави само първия регистриран Акаунт.